Chat with us, powered by LiveChat

** กรุณาใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง เพื่อใช้ในการ ฝากถอนเงิน

กรณีใช้ Truewallet ต้องใช้เบอร์นี้โอนมาเท่านั้น

** กรุณาใช้ บัญชีธนาคารของคุณ เพื่อใช้ในการ ฝากถอนเงิน

( หากบัญชีชื่อไม่ตรงจะไม่สามารถฝากและถอนได้ )

ตัวอย่างโค้ด. FREE0 , FREE1

** เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน จะสามารถใช้งานได้ทันที